Voorwoord,
 

C.V. de Deurklinkers werd als carnavalsgroep opgericht in 1981. Het eerste jaar werd er aan de optocht van het Zaandhaozenlaand deelgenomen om nieuwe leden te werven voor het tambourskorps van de fanfare EMM.
De basis voor een carnavalsclub was hierdoor gelegd. In de daaropvolgende jaren werd er steevast tijdens carnaval van alles georganiseerd. Wagens werden er gebouwd en ook als loopgroep lieten we ons niet onbetuigd. 
Tijdens de carnavalsoptochten behaalden we in de jaren tachtig diverse malen de eerste prijs bij de categorie loopgroepen.

We maakten schijnbaar zoveel indruk dat de stichting Carnaval Zaandhaozenlaand ons vroeg om het       Zaandhaozenlaand als Prins en Raad van Elf te vertegenwoordigen.
We zijn daar als Deurklinkers op in gegaan en na 4 prachtige jaren namen we na het carnaval van 1996 afscheid als Prins en Raad van Elf.

 Hoe nu verder !!!

Tijdens de zomer van 1997 werd besloten een blaoskapel op te richten. Na een aarzelend begin op 7 Oktober 1997, de proeflessen werden slechts door 9 personen bezocht, sloeg het enthousiasme over op de anderen
en tijdens de pronkzitting op de carnavals maandag in 1998 werd er voor de eerste keer in het openbaar opgetreden (met bibberende knieŽn). Er volgden hierna o.a. optredens tijdens de Elshoutse Avond van het
Elshouts Spektakel, diverse optochten in het Zaandhaozenlaand, het midzomeravondfeest van fanfare EMM, enkele kapellen festivals en speciale optredens op feesten. We zijn reeds een eigen weg ingeslagen voor
wat betreft onze muzikale aspiraties, maar we konden dit dan ook na de start in 1997 bij Multi Music in Den Bosch.


Kortom, als Deurklinkers, als carnavalsclub bestaan we dus al ruim 33 jaor en als blaoskapel zijn we nu reeds al 17 jaar actief en daar zijn wij gewoon trots op.

Op deze website proberen wij u een idee te geven van wie wij zijn en wat wij zoal gedaan hebben en nog zullen gaan doen.

                                             Wij, als Deurklinkers hebben zelfs een bank nummer losgekregen, dus voor iedere inzending zijn wij u zeer erkentelijk, en zullen we zeker een
   
                                         leuk nummerke uitvoeren : IBAN rekening nummer : NL91RABO0154790338, Rabobank Heusden-Vlijmen, t.n.v. C.V. de Deurklinkers.

 

          

Last Update : 26 Februari 2018

Terug naar de Deurklinker Homepage